Procesní poradenství

Objevte skryté potenciály, provozní nedostatky a nákladové faktory v procesu CAM. Naši zkušení procesní konzultanti s vámi budou spolupracovat na analýze vašich stávajících procesů a zasadí je do kontextu vašich dlouhodobých obchodních cílů. Výsledkem bude strategický dokument pro váš projekt CAD/CAM s cílem definovat opatření, která povedou ke konkrétním zlepšením v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Školení uživatelů

Abychom vaše zaměstnance co nejúspěšněji a nejrychleji naučili pracovat s našim software, spoléháme výhradně na individuálně navržená školení jen por vaši firmu. Během základního školení si vaši zaměstnanci vyzkoušejí veškeré možnosti software přímo pro vaše stroje a potřeby a to včetně programování vašich obrobků.

Školení mohou proběhnout v našem vybaveném technologickém školícím centru, nebo přímo v prostorách vaší firmy.

Rozšiřující odborné znalosti předávají naši kvalifikovaní a zkušení technici také formou workshopů, které se konají přímo u vás a týkají se výhradně vašich požadavků.

Rádi s vámi vypracujeme individuální školící plán. Tímto způsobem můžeme zajistit, aby noví zaměstnanci rychle splnili vaše očekávání v oblasti programování CAM.

Implementace a řízení projektů

Vzhledem k rostoucímu tlaku digitalizace jsou požadavky na řízení projektů stále složitější. Díky našemu agilnímu řízení projektů vás podpoříme při realizaci vašich projektů co nejrychleji a s co nejnižšími náklady. Díky jasně koordinovaným individuálním cílům a definovanému projektovému týmu je vaše investice v každé fázi projektu vždy maximálně přínosná.