ESPRIT SolidMill®

ESPRIT SolidMill® je plnohodnotný softwarový modul CAM pro frézování. Nabízí frézovací cykly pro čelní frézování, hrubování, dokončování, vrtání a tvarové obrábění. Díky technologii ESPRIT Modeless Programming™ jsou tyto obráběcí cykly univerzálně dostupné na všech CNC strojích, tj. vertikálních a horizontálních strojích, portálových frézkách, frézkách a soustruzích s posuvnou hlavou. Pomocí frézovacích cyklů lze snadno a rychle vytvářet efektivní dráhy nástrojů a zároveň lze pohyby nástrojů komplexně řídit a přizpůsobovat požadavkům jednotlivých dílů. Díky automatickému výpočtu polotovaru může systém CAM generovat efektivní dráhy nástrojů pro frézování a zabránit tak poškození nástroje a kolizím. Strojově optimalizovaný NC kód se opírá o pokročilé funkce CNC stroje, jako je šikmá a polární interpolace, možnosti vysoké rychlosti a přesnosti a integrované strojní cykly.

ProfitMilling

ProfitMilling je univerzální vysokorychlostní cyklus pro hrubování s 2-5 osami. Nejsou nutné žádné další investice do speciálních nástrojů, přípravků, vřeten nebo strojů. Tento speciálně vyvinutý cyklus snižuje zatížení CNC strojů, ovládacích prvků a vřeten, a je proto vhodný i pro stroje v lehké konstrukci. Frézování ProfitMilling se mimořádně osvědčilo u většiny materiálů, ale obzvláště výhodné je u tvrdých a stabilních materiálů, jako je Inconel a titan. Kombinace optimalizovaných drah nástroje, obrábění v plné hloubce a malého radiálního záběru vede k vyššímu výkonu obrábění a kratším časům obrábění. Kromě toho je při této technice teplo odváděno především do třísek, nikoli do nástroje a obrobku. Toto chování prodlužuje životnost nástroje, protože obráběcí plocha zůstává chladnější.

 • Vysokorychlostní obrábění při hrubování s 2,5, 3, 4 a 5 osami

 • Zvýšená produktivita i u lehkých a středně těžkých obráběcích strojů

 • Vynikající pro většinu materiálů

 • Nižší teploty zajišťují delší životnost nástroje a lepší kvalitu obrobených povrchů.

 • Zkracuje dobu cyklu o 75 %.

 • Prodlužuje životnost nástroje o 500

Software ESPRIT CAM pro frézování obsahuje následující cykly

 • Čelní frézování: Materiál na rovné ploše se odebírá lineárním obráběním.

 • ProfitMilling: Jedná se o vysokorychlostní hrubovací cyklus, který výrazně zkracuje dobu obrábění a zároveň prodlužuje životnost nástroje.

 • Kapsování: Tato strategie obrábění podporuje libovolnou kombinaci hrubovacích a dokončovacích cyklů pro kapsy, stěny a podlahy.

 • Konturování: Jedná se o univerzální obráběcí cyklus pro hrubování a dokončování profilů, hranic, úkosů a rysů dílů.

 • Vrtání: V tomto režimu obrábění lze vytvářet slepé, průchozí, hluboké a závitové otvory, ploché záhlubníky a kuželové záhlubníky. Volitelně se může otáčet nástroj, obrobek nebo obojí.

 

 • Spirálové frézování: Spirálové frézování vytváří na vnitřní nebo vnější straně válcových tvarů frézovací operaci ve tvaru spirály.

 • Frézování závitů: Tento typ obrábění umožňuje frézovat vnitřní nebo vnější závity.

 • Frézování profilů: Frézování profilů vytváří 3D frézovací operace na základě 2D profilů.

 • Ruční frézování: Ruční frézování vytvoří jednoduchou operaci frézování podél ručně vybraných geometrických prvků nebo pozic.

 • Gravírování: Vytvoří frézovací operaci pro gravírování textu s několika možnostmi ovládání písma, velikosti a orientace textu. Můžete si vybrat ze tří strategií: frézování středových kontur, V-řezání nebo soustředné frézování kapes.