Kontrola a optimalizace NC programů již na pracovišti CAM založena na implementaci řídicího systému NC.

Kontrola proveditelnosti obrábění bez NC programu

Řešení CAM pro plné využití CNC stroje a maximalizaci produktivity

Umožňuje rychlé generování drah nástrojů při frézování s komplexním řízením podle individuálních požadavků.

Soustružnické a dílenské obráběcí cykly pro jakýkoli typ soustruhu, frézky nebo frézovacího/soustružnického stroje.

CAM software s inovativními řešeními optimalizovanými pro speciální značky a stroje pro elektroerozivní obrábění.