CAM pro nás znamená víc než vytváření drah nástrojů

Automatizační řešení a kompletní obrábění se stávají stále důležitějším tématem. Zejména v důsledku globalizace nabývá na významu myšlenka efektivní výroby, tj. úkol pro výrobce hardwaru a softwaru je stále větší, protože je třeba zkrátit na minimum dobu seřizování a neproduktivní časy.

Jednotlivé procesy pro optimální WORKFLOW ve výrobních podnicích rozhodujícím způsobem závisí na velikosti vyráběných šarží. Čím menší je série a čím méně často se rodiny dílů opakují, tím důležitější je navrhnout celý procesní tok efektivně a především sledovat jednotkové náklady.

Kromě kompletního obrábění jsou stále důležitější automatizační řešení: nároky na moderní CAM proces rostou; nebo se nabízí otázka, co potřebuje výrobní buňka, aby co nejrychleji vyrobila první dobrý díl?

Od výkresu k "dokonalému NC programu" co nejrychleji a nejsnadněji.

Potřebná data na správném místě a ve správný čas.

Plné ovládání stále složitější kinematiky stroje.

Simulace celého výrobního procesu na základě reálných dat.

Rychle a snadno od výkresu k dokonalému NC programu

Bezchybné NC programování

Zajistit "know-how", centralizovat ho a zpřístupnit každému zaměstnanci.

Snížení výrobních nákladů

Standardizace a automatizace výrobních procesů

Zvýšení flexibility a vertikální integrace

Snížení neproduktivního času na obráběcím stroji a trvalé zvýšení O.E.E.