Checkit B4

Zpracování osobních údajů pro obchodní partnery – oznámení

Pimpel, s. r. o.

Hlubčická 50a

794 01 Krnov

IČ 278 24 241

Tel: +420 732 927 156

www.pimpel.cz

workflow[at]pimpel.cz

 

Vážení klienti,

dnem 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „Nařízení GDPR“).  

Nařízení GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností.
Jde o 
čl. 2 odst. 2 písm. c) Nařízení GDPR.

Rádi bychom Vám oznámili podle čl. 6 Nařízení GDPR, jaké osobní údaje fyzických osob budeme shromažďovat a o jaké právní předpisy se podle tohoto Nařízení GDPR podle našeho názoru jedná.

 

1)    SPLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: 

– článek 6 odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR

 

      Zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví

      Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

      Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb

      Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

      Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních

      Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád

      Zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti 

      Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

Tento výčet zákonných předpisů nemusí být konečný. Pokud právní předpis ukládá shromažďování údajů, musí být námi shromažďovány. 

Zcela určitě se ve shromažďovaných údajích z osobních údajů bude objevovat jméno, příjmení, sídlo firmy – bydliště včetně PSČ, DIČ, ve kterém je zjistitelné rodné číslo. Archivační lhůta je podle ustanovení, která platí pro tyto právní předpisy, obvykle 5 až 10 let.

  

 

2)    OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE

– článek 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR

 

2.1 fyzické osoby, které zastupují Vaši firmu

V rámci naší činnosti, mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám, Vašim zaměstnancům, případně spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby a produkty. Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon, adresa, email, tyto údaje si určujete sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete. 

Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších pěti let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.

 

2.2  sledování Vaší obchodní aktivity – fyzických osob

V rámci naší činnosti budou sledovány údaje, které se váží na odběry produktů, a služeb, a to v množství i čase, abychom vám mohli lépe vystihnout Vaše potřeby, a tak lépe určili směr našeho podnikání.

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

 

2.3  telefon

Jako náš oprávněný zájem evidujeme u fyzických osob telefon (telefony), abychom mohli kontaktovat Vás v případě jakékoliv komplikace, která vznikne při užívání našich služeb (i zdarma) nebo prodeje našeho zboží. Důvodem je také skutečnost, abychom si mohli ověřit totožnost volajícího.

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

 

2.4 cookies

Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat na webu preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. Vedou k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies máte právo deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

2.5  marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje, dále na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého obchodního sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v obchodním sdělení.

Za zákazníka je považován každý, kdo zakoupil náš produkt, službu nebo využil naše produkty zdarma.

  3) ZPRACOVÁNÍ NEZBYTNÉ PRO PLNĚNÍ SMLOUVY – FYZICKÉ OSOBY

– článek 6 odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

 

V návaznosti na naši smlouvu budeme shromažďovat údaje o odběrech zboží a služeb, abychom mohli podle ustanovení smlouvy vyčíslit dohodnuté bonusy a případné další věrnostní programy, které poskytujeme. 

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

 

 

4)    ZÁJEM, KTERÝ JE PODROBENÝ SOUHLASU – fyzické osoby

– článek 6 odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR

 

4.1 Natáčení, fotografování

Jako zájem, který je třeba podrobit souhlasu, je fotografování a natáčení fyzické osoby takovým způsobem, že lze osobu identifikovat Fotografie slouží pro reklamní účely, tedy propagování daného produktu nebo FIRMA, mohou být umístěny do reklamních produktů, na web, v prostoru firmy na zdech. 

Natáčení slouží jako reklama produktu, může být použito v reklamních rozesílkách nebo přímo na webu.

Fotografie a natočené spoty mohou budeme uchovávat po dobu pěti let

 

Dušan Libo

Květen 2018

             

 

 

NÁŠ KODEX - ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PIMPEL, s.r.o.

1)     Osobní údaje shromažďujeme výhradně:

-       od fyzických osob, které u nás zakoupily zboží nebo produkt

-       od fyzických osob, které se u nás zaregistrovali z důvodů, že chtějí v budoucnu zakoupit nějaký produkt nebo od osob, které chtějí využít nějakého našeho zdarma poskytovaného produktu nebo služby

-       od fyzických osob, které uvedete jako svoje kontaktní osoby v rámci našeho smluvního vztahu, a to podle písemné smlouvy nebo smlouvy vytvořené na našem webovém rozhraní www.pimpel.cz

-       od zaměstnanců, spolupracovníků, kontraktorů, dodavatelů, jiných třetích stran

2)     Nikdy jsme nezískávali ani nebudeme získávat kontakty nelegální cestou jako například kupováním databází.  

3)     Námi získané osobní údaje budeme chránit a nebudeme je nezákonně postupovat. 

4)     Osobní údaje budou ochraňovat naši zaměstnanci, kteří mají podepsánu mlčenlivost a jsou pravidelně proškolování i naši zpracovatelé, kteří pro nás pracují na základě zpracovatelských smluv. 

5)     Data nebudou předávána mimo EU a nejsou zpracovávána mimo EU.

6)     Budeme respektovat veškerá práva subjektu osobních údajů.

7)     Výmaz budeme realizovat bezodkladně, data budou anonymizována.

8)     Budeme respektovat Vaše přání zůstat našimi klienty, ale neodebírat naše newslettery. 

9)     Veškeré Vaše požadavky budeme nejpozději od 25. 5. 2018 elektronicky zabezpečovat použitím tzv. „DOUBLE OPT-IN“, abychom předešli zneužití Vašich osobních údajů. 

10)  Plníme dle článku 13 Nařízení GDPR informační povinnost. 

Dušan Libo

Květen 2018