Checkit B4
04.10.2013

ESPRIT 2013 přináší nové produktivní obrábění ProfitMilling:

Patentovaná technologie ProfitMilling zajistí maximalizaci výkonu vašich obráběcích center a přinese vám vyšší profit. Ušetřit 75% času v hrubovacích strategiích je významná úspora, která se může promítnout do vašich příjmů. 

ProfitMillingTechnicalPaper.pdf582 K