Procesní poradenství

Objevte skrytý potenciál, provozní nedostatky a nákladové faktory v CAM procesu. Naši zkušení procesní konzultanti s vámi budou spolupracovat na analýze vašich stávajících procesů a zasadí je do kontextu vašich dlouhodobých obchodních cílů. Výsledkem bude strategický dokument pro váš CAD/CAM projekt s cílem definovat opatření, která povedou ke konkrétním zlepšením v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Školení uživatelů

Abychom vaše zaměstnance co nejúspěšněji uvedli do jejich nových úkolů, spoléháme výhradně na individuálně navržená školení. Vaše součásti jsou již v počáteční fázi zahrnuty do našich základních školení, která se konají ve vašich prostorách nebo v našem dobře vybaveném školicím středisku a kterých se účastní maximálně 4 účastníci.

Odborné znalosti předávají naši vysoce kvalifikovaní a zkušení technici formou workshopů, které se konají přímo u vás a týkají se výhradně vašich požadavků.

Rádi s vámi také vypracujeme individuální tréninkový plán. Tímto způsobem můžeme zajistit, aby noví zaměstnanci rychle splnili vaše očekávání v oblasti programování CAM.

Implementace a řízení projektů

Vzhledem k rostoucímu tlaku digitalizace jsou požadavky na řízení projektů stále složitější. Díky našemu agilnímu řízení projektů vás podpoříme při realizaci vašich projektů co nejrychleji a s co nejnižšími náklady. Díky jasně koordinovaným individuálním cílům a definovanému projektovému týmu je vaše investice v každé fázi projektu vždy maximálně přínosná.