CAM pro nás znamená víc než vytváření drah nástrojů

Automatizační řešení a kompletní obrábění se stávají stále důležitějším tématem. Zejména v důsledku globalizace nabývá na významu myšlenka efektivní výroby, tj. úkol pro výrobce hardwaru a softwaru je stále větší, protože je třeba zkrátit na minimum dobu seřizování a neproduktivní časy.

Jednotlivé procesy pro optimální WORKFLOW ve výrobních podnicích rozhodujícím způsobem závisí na velikosti vyráběných šarží. Čím menší je série a čím méně často se rodiny dílů opakují, tím důležitější je navrhnout celý procesní tok efektivně a především sledovat jednotkové náklady.

Kromě kompletního obrábění jsou stále důležitější automatizační řešení: očekávání od moderního CAM procesu rostou; nebo se nabízí otázka, co potřebuje výrobní buňka, aby co nejrychleji vyrobila první dobrý díl?

Od výkresu k "dokonalému NC programu" co nejrychleji a nejsnadněji

Potřebná data na správném místě a ve správný čas

Plné ovládání stále složitější kinematiky stroje.

Simulace celého výrobního procesu na základě reálných dat

Rychle a snadno od výkresu k dokonalému NC programu

Bezchybné NC programy

Sjednocené "know-how", které lze zpřístupnit každému zaměstnanci.

Snížení výrobních nákladů

Standardizace a automatizace výrobních procesů

Zvyšení flexibility a rozšíření možností výroby

Snížení neproduktivního času na obráběcím stroji a trvalé zvýšení efektivity výroby